Kultursalon 3 - Et liv med mellemrum : Raskløshed og sårbarhed som kraft

Onsdag den 6. oktober 2021, kl. 19-21.
Gilleleje Bibliotek, Kulturhavn Gilleleje, Peter Fjelstrups Vej 12, Gilleleje


Ved forfatter og forsker Jørn Henrik Olsen.
Forfatteren og forskeren Jørn Henrik Olsen, Gilleleje, udgav i efteråret 2020 bogen 'Et liv med mellemrum: Korte essays'.
Han sætter nu - i forlængelse af udgivelsen - et skarpt fokus på tre centrale emner i 3 x Kultursalon på Gilleleje Bibliotek.

Der er stor forskel mellem et liv med og uden mellemrum. Der sker noget med mellemrum. De har eksistentiel betydning for alle.
Giv dig selv 'levende pauser' til fordybelse i tre udvalgte temaer i det moderne hverdagsliv.

Aftenens tema: Raskløshed og sårbarhed som kraft
Mange forandringer, for eksempel erfaringer af sygdom og tab, udløser kriser i et menneskes liv. Ofte er resultatet et smertefuldt og underligt vakuum. Friske og raske til vores sidste dag er et ønskemål, men det hører med sikkerhed ikke til inden for livets normalskive. Raskløshed er et realistisk scenarie. Men kan sygdom, sorgfuldhed og sårbarhed rumme en kraft eller en styrke? Eksisterer der noget godt og gavmildt i et menneskes skrøbelighed?

Der indgår oplæg, spørgsmål og debat.

Temaerne for de tre kultursaloner er:

Onsdag 22. september: Træning af modstandskraften i en digital tid
Onsdag 29. september: Væredygtighed trives bedst i langsomheden

Onsdag 6. oktober: Raskløshed og sårbarhed som kraft

Alle aftener fra kl. 19.00-21.00. Separat tilmelding til hver salon.

Bogen 'Et liv med mellemrum: Korte essays' kan købes til rabatpris af deltagerne.

Salonerne foregår i biblioteket i overensstemmelse med gældende Corona-anvisninger.
Pris: Fri entré Køb/bestil billet


Se mere om stedet