line space

Den guddommelige komedie

Torsdag den 27. oktober 2022 til torsdag den 30. marts 2023, 8 mødegange kl. 19-21.30.
Sognegården ved Vejby Kirke, Kirkebakken 4, Vejby

Den guddommelige komedie

('komedie' betyder, at det. begynder dårligt, men ender godt) er verdens mest kommenterede litterære værk. Siden det udkom efter Dantes død 14. september 1321 har det inspireret. generation efter generation af læsere.
Når det kommer til kunstnere, malere og
forfattere er spørgsmålet ikke, hvem der har ladet sig inspirere af Komedien,
men hvem der ikke har.

Grunden til værkets fascinationskraft er enkel. Den
Guddommelige Komedie er et enestående spejl på den menneskelige tilværelse
i al dens gru, fortvivlelse, desperation, mulighed, herlighed og skønhed. På
Dantes rejse i Helvedet, Purgatoriet og Paradiset bliver
han konfronteret med snart sagt enhver tænkelig eksistentiel udfordring, og han
finder vej. Heri ligger værkets relevans for den nutidige læser, der også skal
navigere på et hav af strømninger, udfordringer og visuelle bombardementer.

Mere end noget andet er Den Guddommelige Komedie en
dannelsesrejse. På denne rejse bliver Dante vejledt af Vergil, der
repræsenterer den klassiske tradition og af Beatrice, der repræsenterer den
kristne. Det er således på selve fundamentet af europæisk kultur, at Dante
genvinder orienteringssansen og bliver forsonet med sig selv og sin skæbne.

I en tid, hvor grådighed, splittelse og magtliderlighed
truer verdenssamfundet, og hvor vi har erstattet the Great Book med Facebook,
er Dantes mesterværk så aktuelt som aldrig før. Kom med på en rejse til
eksistensens sorte hul og videre til en verden, hvor omdrejningspunktet er
kærlighed og oprigtig glæde på næstens vegne.

Den Guddommelige Komedie - Verdens Største Dannelsesrejse

v/ Martin Herbst, forfatter, foredragsholder, rejseleder, rådgiver,
teolog fra Kbh. universitet, www.martinherbst.dk

Sted: Sognegården i Vejby, Kirkebakken 4, 3210 Vejby

Tid: Otte aftner kl. 19.00 - 21.30 på følgende torsdage:

2022

1. 27. oktober
Overblik over Den Guddommelige Komedie. Dantes tid, liv og eksil.

2. 17.
november - Komediens betydning, struktur og fortolkning.

3. 8. december - Rejsen i Helvedet.

2023

4. 5. januar
Rejsen i Helvedet. Centrale og aktuelle temaer i Helvedet.

5. 26. januar - Rejsen i Purgatoriet.

6. 23.
februar - Rejsen i Purgatoriet. Centrale og aktuelle temaer i Purgatoriet.

7. 9. marts
Rejsen i Paradiset.

8. 30. marts
Rejsen i Paradiset. Centrale og aktuelle temaer i Paradiset.

Deltagere kan med fordel låne eller anskaffe sig Dantes Guddommelige
Komedie. På danske vers af Ole Meyer, 5. udgave, 4. rettede oplag, 2018
ff

Hold: 2227030
Arrangeret af DOF Helsingør Aftenskole.


Se mere om stedet